. اتاق تمیز اکیاس

تجهیزات کنترلی اتاق تمیز/ هوشمند سازی اتاق تمیز

Cleanroom Automation

تجهیزات مانیتورینگ و کنترل اتاق تمیز در نحوه عملکرد اتاق تمیز بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی در بازدهی اتاق تمیز دارد. سیستم اعلام و هشدار شنیداری و بصری ، سیستم کنترل و هوشمند سازی اتاق تمیز با قابلیت برنامه ریزی، سیستم مانیتورینک وثبت و ارسال گزارش از جمله این تجهیزات می باشند.


تجهیزات کنترلی شامل:
1-تجهیزات مانیتورینگ

2- تجهیزات کنترلی

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله:
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- صنایع میکروالکترونیک
-صنایع تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی
-مراکز درمانی و بیمارستانها
و ... کاربرد دارد.

محصولات مرتبط